Spirit Academy byder igen på den unikke coachuddannelse, der på alle måder vil træne dig i mestringen af coaching på et højt, internationalt niveau!

Bliv - Executive Spirit Coach og samtidig en del af et internationalt netværk...

”En handlingsorienteret coachuddannelse med mennesket og hjertet i centrum.”

Ønsker du en kombineret Life og Business Coachuddannelse, der ikke er set mage til på det danske marked?

Ønsker du en uddannelse med hjerte, sjæl, spiritualitet og forskning, hvor du vokser som menneske og styrker dit selvværd - både personligt og professionelt og samtidig kunne hjælpe andre med at styrke og transformere deres?

Ønsker du at vide meget mere om, hvilken spændende verden vi besidder i vores indre?

Ønsker du at kende nøglen til skabelse af vækst med ganske simple metoder, du kan integrere i din hverdag, så du ikke længere behøver at knokle dig til succes?

Ønsker du at opnå et indblik i, hvordan du kan aktivere begge hjernehalvdele og nå et langt større og lettere udbytte af dine drømme for livet?

Ønsker du at forstå frygtens sammenhæng, og hvordan du på nænsom vis får den erstattet med et mod, en indre ro og ressourcer til det, du ønsker dig for dagen og livet - og samtidig kunne guide andre mennesker ad deres sti?

Ønsker du at kunne håndtere nogle af de mest effektive værktøjer, de største coaches og guruer i verden benytter?

Ønsker du en spirituel indsigt der bidrager til unikke, universelle perspektiver omkring transformering og manifestering af det liv, du drømmer om at leve?

Ønsker du at kunne navigere i stormvejr og spotte indlærte mønstre og samtidig kunne bidrage til de nødvendige paradigmeskift?

Ønsker du at forstå interaktionen mellem mennesker og at lære de unikke teknikker for Relations- og Teamcoaching med håndtering af konflikter parterne imellem?

Ønsker du at forstå kroppens fysiologiske indvirkning på sindet, den mentale tilstand og kunne mestre en forvandling?

Ønsker du at lære at elske dig selv sådan for alvor, så alle tænkelige blokeringer forsvinder, og du når det, du altid har drømt om?

Sidste mulighed for ansøgning om deltagelse - den 30. oktober 2015.

Du får desuden:

 • Personlig udvikling på et højt niveau med en blanding af teori, øvelser, feedback og coachingsamtaler.
 • Værktøjskassen: Et væld af anerkendte og gennemtestede teknikker samt praktiske redskaber, der gør dig i stand til at mestre de mest udfordrende sessions.
 • En viden om anerkendt forskning, der understøtter dine evner som coach.
 • Løbende udfordringer og unikke gæstelærere.
 • Personlig feedback under hele undervisningsforløbet.
 • Øvelser via elektroniske medier imellem de enkelte moduler.
 • Et indblik i flere verdener, der gør dit coachingsperspektiv bredere og mere alsidigt.
 • Et opløftende netværk med dygtige sparringspartnere, der styrker dig og dine evner for transformation.
 • Individuel coaching og mentoring med fokus på dine styrker og dit nicheområde som coach. Samtalerne har til formål at understøtte din videre udvikling.
 • Træningsgrupper - træning af dine coachfærdigheder.
 • Viden om personlig branding.
 • En masse forkælelse og særlige fordele som Executive Spirit Coach.

Dig som Executive Spirit Coach:

Med uddannelsen ”Executive Spirit Coach” opnår du en dyb forståelse for og indsigt i menneskets måder at agere på. Du vil med din viden være i stand til at bidrage til transformation på livets mange områder. Med dig selv som udgangspunkt vil du opnå et indblik i den personlige udvikling på et højt niveau, og du vil med et væld af anerkendte metoder i baghånden kunne mestre at skabe bevægelse og flytte dig selv og andre til resultater, du kun tidligere har drømt om. Uddannelsen vil samtidig med læringen være en personlig rejse, hvor du tester de unikke metoder.

Undervisere:

Annika Hayn, en af Danmarks dygtigste coaches, kendt fra blandt andet "Go' Kuren" på TV2 og "Bitz' store kur". Annika er desuden foredragsholder og idékvinden bag mange unikke projekter. Det er en ære, at kunne præsentere Annika Hayn som fast underviser på uddannelsen Executive Spirit Coach sammen med Pia Nissen Tylak, Int. Certificeret Master Coach og Business Mentor.

 

Der vil udover ovenstående undervisere desuden være et antal unikke gæsteundervisere, som årligt udvælges. Tidligere har blandt andet Brian Mayne, Jesper Bergstrøm og John Tolmie fungeret som undervisere under særlige moduler.

Uddannelsen til Executive Spirit Coach er opdelt i 10 moduler:

Modul 1 - læs mere
 • En dyb forståelse for den handlingsorienterede coaching - med mennesket og hjertet i centrum.
 • Samskabende coaching som kommunikationsværktøj – gamemaster- og gameplayermodellen.
 • Et indblik i Multiversprincippet.
 • Kontekst og hypoteseforståelse.
 • Et indblik i differentierede spørgsmålstyper.
 • Overraskelse.
 • Øvelse (case) og coaching.

Dato og tidspunkt:

København: Lørdag den 14. november 2015 – kl. 09.30 – 17.00

Århus: April 2016

Modul 2 - læs mere
 • Biologien og kvantefysikken - Omkring positiv psykologi og tænkning.
 • Substansen i spiritualiteten - De universelle naturlove
 • Videnskaben - Det Heliotropiske princip og dets power
 • Unikke værktøjer som Appreciative Inquiry
 • Indlæring i den løsningsorienterede coaching.
 • Visualiseringens kunst.
 • Et indblik i mirakel- og skalaspørgsmål m.fl.
 • Overraskelse.
 • Øvelse (case) og coaching.

Dato og tidspunkt:

København: Lørdag den 28. november 2015 – kl. 09.30 – 17.00

Århus: Maj 2016

Modul 3 - læs mere
 • The Power of Creation - sammenhængen mellem vores tanker, følelser, handlinger og resultater mm.
 • Et godt indblik i Narrativ Coaching med udgangspunkt i Michael White og David B. Drakes forskning.
 • Identitet via selvfortællinger.
 • Effektive metoder til at sætte mennesker fri af "problemet".
 • Agenthed - hvordan vi opnår styring over eget liv.
 • Selvværd, selvfortællinger og offerrollen.
 • Brugen af visuelle stilladser.
 • Konkrete ressourceorienterede redskaber til selverkendelse og forandring.
 • Overraskelse.
 • Øvelse (case) og egenevaluering.

Dato og tidspunkt:

København: Lørdag den 9. januar 2016 – kl. 09.30 – 17.00

Århus: Juni 2016

Modul 4 - læs mere
 • Selvværdstræning
 • Fokus på realisering af mål - Individuelle taler
 • Individuel coaching
 • Coaching - Pia Nissen Tylak coacher en gæst udefra
 • Præsentation af Brian Mayne's verdenskendte Goal Mapping
 • Balance mellem venstre og højre hjernehalvdel
 • Synliggørelse af den positive psykologis indvirkning på krop og sjæl
 • En læring i principperne bag Goal Mapping
 • Skabelse af eget Goal Map

Dato og tidspunkt:

København: Lørdag den 6. februar 2016 – kl. 09.30 – 17.00

Århus: August 2016

Modul 5 - læs mere
 • En indlæring i Relationscoaching (Teams og Familie).
 • Håndtering af værdier og holdninger.
 • Relationer og dets dobbelte betydning.
 • Interaktion mellem mennesker - Serpentinmodellen.
 • Etiske regler og positiv reformulering.
 • Cases med rollefordelinger og evaluering.
 • Redskaber til effektivisering og udvikling af Teams - effektive spørgsmål.
 • Øvelser (cases) og coaching.

Dato og tidspunkt:

København: Lørdag den 27. februar 2016 – kl. 09.30 – 17.00

Århus: September 2016

Modul 6 - læs mere
 • Integrering af intuitionens kraft
 • Stemningers (mentale som fysiske) biokemiske betydning på vores krop og sjæl.
 • Frygt og Amygdala - det autonome system.
 • Frygt og forsvarsmekanismer - Implementering af selvkærlighed og frigørelse af dit potentiale.
 • Værktøjer: Eliminering af frygt, omprogrammering af dit sind, erstatning af frygten.
 • Den lange rejse - fra lavt til højt selvværd. Implementering af processen.
 • Mindfulness og selvhypnose.
 • Spejlneuroner og rollemodeller.
 • Øvelse (case) og coaching.

Dato og tidspunkt:

København: Lørdag 12. marts 2016 – kl. 09.30 – 17.00

Århus: September 2016

Modul 7 - læs mere
 • Viden om vibrationer og forskningen bag.
 • Viden om "The Emotional Guidance Scale".
 • Agering i flow.
 • Viden om skyggen som psykologisk begreb - af Carl Gustav Jung
 • Personaen kontra skyggen
 • Egenskaber - mørke som lyse
 • Det hele menneske - integrering af skyggesider
 • Øvelse og coaching

Dato og tidspunkt:

København: Lørdag den 9. april 2016 – kl. 09.30 – 17.00

Århus: Oktober 2016

Modul 8 - læs mere
 • Coach og foredragsholder Annika Hayn underviser i vaner
 • En dyb indsigt i vaners indflydelse på vores evner til at handle.
 • Teknikker til at bryde med destruktive vaner og mønstre.
 • Kunsten at træne sig til et større mod, hæve bevidstheden og sætte sig fri af begrænsninger.
 • Eliminering af selvsabotage.
 • Værdien af tilgivelse.
 • Den anerkendte REACH-metode.
 • Overraskelse.
 • Øvelse (case) og coaching.

Dato og tidspunkt:

København: Lørdag den 30. april 2016 – kl. 09.30 – 17.00

Århus: Oktober 2016

Modul 9 - læs mere
 • Skuespiller Laura Kamis Wrang underviser i kropssprog
 • Forståelse for kropssprogets sammenhæng – aflæsning af kropssprog.
 • Feedback og motivation.
 • Et godt førstehåndsindtryk.
 • Alvor, leg og effektive øvelser, der skaber forvandling.
 • Præsentationsteknik - lær at tale til en større forsamling.

Flytning til ekstern location:

 • Coaching af eksterne personer

Dato og tidspunkt:

København: Lørdag den 7. maj 2015 – kl. 09.30-17.00

Århus: November 2016

Modul 10 - læs mere
 • Moral og etik omkring coaching.
 • Branding af dig som Executive Spirit Coach.
 • Bevaring af din autencitet og tiltrækning af den målgruppe, du er ildsjæl omkring.
 • Tag din skaberkraft alvorlig.
 • Find sjælen i dit budskab.
 • Synlighed og god Storytelling.
 • Lær at takle modstanden.

Dato og tidspunkt: Lørdag den 11. juni 2016 – kl. 09.30-17.00

Certificering og middag:

København: Lørdag den 11. juni 2016 - kl. 18.00

Århus: November 2016

Certificering til Executive Spirit Coach:

For at opnå din certificering som Executive Spirit Coach skal du i løbet af uddannelsen have gennemført det samlede antal moduler, ligesom du skal deltage aktivt i træningsgrupper og gennemføre 10 eksterne coachingsamtaler. Endvidere skal du udfærdige en opgave, som indbefatter et skriv omkring dit eget virke som coach, der underbygger forståelsen af uddannelsens indhold.

Praktisk information:

Uddannelsen finder sted i skønne, fysiske rammer i Københavnsområdet, der er særligt udvalgt til forløbet.

Undervisningen foregår i tidsrummet kl. 09.30 - 17.00. Mødetid er sat til kl. 09.15, så vi kan starte til tiden.

Målgruppe for uddannelsen:

Uddannelsen er for dig, som ønsker en personlig udvikling og at være i besiddelse af en viden om og indsigt i, hvordan du navigerer i de mest udfordrende situationer og formår at vende kaos eller stagnation til handling og resultater på meget kort tid og uden knokleri.

Uddannelsen er ydermere for dig, som ønsker at videregive din lærdom til hjælp for andre, uagtet du fungerer som ansat i en virksomhed eller ønsker at fungere som selvstændig Executive Spirit Coach.

Uddannelsen er baseret på den seneste viden, hvorfor den ligeså vil være relevant for dig, der allerede har taget en coachuddannelse.

Uddannelsen er desuden for dig, der drømmer om en personlig, transformerende rejse, som på nænsom vis vil hjælpe dig i alle livets forhold.

Derunder selvstændigt erhvervsdrivende, ledelsansvarlige, HR-ansvarlige, medarbejdere, rådgivere, coaches, iværksættere og privatpersoner.

Tilmelding til uddannelsen som Executive Spirit Coach:

Der vil til uddannelsen være et begrænset antal pladser, hvorfor tilmelding foregår efter først til mølle princippet.

Ønsker du at sikre din plads, skal du indbetale et depositum på kr. 5.000,-. Depositum udgør naturligvis en del af det samlede beløb. Framelder du dig efterfølgende uddannelsen, vil du ikke få dit depositum retur.

Du er først tilmeldt og sikret din plads, når enten det fulde beløb eller depositum er indbetalt.

Prisen for uddannelsen udgør kr. 37.500,-.

Ønsker du en ratebetaling, kontakt da Pia Nisen Tylak for at indgå en aftale derom.

Betaling (det fulde beløb eller 1. rate) skal ske inden den 30. oktober 2015.

Læs mere om de gældende handelsbetingelser lige her.

Opnå coachuddannelsen skattefrit, såfremt uddannelsen er relevant for din arbejdsgiver. - Indgår du en aftale med din arbejdsgiver, kan du som lønmodtager opnå betaling af uddannelsen som et personalegode (trukket via din bruttoløn over 1 år, betalt af din arbejdsplads) - kaldet bruttolønsordning/en fleksibel lønpakke. Det vil sige, den fratrækkes din løn inden din skat, hvilket giver dig uddannelsen skattefrit. Tal evt. med din arbejdsgiver derom.

Prisen inkluderer ovennævnte undervisning, lækker forplejning og løbende udleveret undervisningsmateriale.

Tilmeld dig lige her

Udtalelse fra en deltager på uddannelsen:

"Med en Executive Spirit Coach Uddannelse vil du opleve en kæmpe transformation, både personligt og i relation til dit eventuelle nuværende eller fremtidige erhverv. Samspillet og rummeligheden med dine medcoaches på uddannelsen, er utrolig givende og lærerig. Pia Nissen forstår om nogen, at sammensætte et hold hvor alle facetter er i spil, hvor der er højt til loftet og lige plads til alle. Hun er kærlig og omsorgsfuld og har tænkt på hver en detalje. Hendes undervisning rummer teori og praksis på højt plan, og hun har plukket det bedste fra hendes store internationale netværk – du får med andre ord alt serveret på det fineste guldfad.

Pia Nissen øser altid gavmildt af sin viden og hjælper dig med alt hvad du behøver. Hun er både skarp og den fineste engel på jord. Uddannelsen er en ren forkælelsestur, hvor du bliver næret fra top til tå. Jeg kan kun give uddannelsen mine allerbedste anbefalinger – gør det!" Karen Draslov - http://karendraslov.dk/

Jeg glæder mig af hele mit hjerte til at møde Jer alle, så vi i fællesskab kan tage på endnu en af livets mange rejser med blivende og transformerende værdi.

På kærligt gensyn, Pia

tl_files/pianissentylak/collage.jpg

Tilmeld dig her

Tilmelding til uddannelsen som Executive Spirit Coach - skal være os i hænde senest den 1. oktober 2015.

Ved tilmelding inden den 15. juni 2015 opnås ekstra bonus, nemlig uddannelsen Goal Mapping Practitioner.

NB: Der tages forbehold for ændringer. Kursister vil i givet blive orienteret derom.

Tilmeld dig lige her