Spirit Academy byder igen på den unikke coachuddannelse, der på alle måder vil træne dig i mestringen af coaching på et højt, internationalt niveau!

Bliv - Executive Spirit Coach og samtidig en del af et internationalt netværk...

"Som Executive Spirit Coach træder du frem i verden og opnår en handlingsorienteret coachuddannelse med mennesket og hjertet i centrum"

På Spirit Academys Coachuddannelse opnår du en handlingsorienteret coachuddannelse med mennesket og hjertet i centrum.

Vi har sammensat det bedste fra psykologien, videnskaben og forskning og koblet det med spiritualitet og filosofi, så du opnår et ultimativt resultat.

 

Er du klar til at:

 • Opnå en topprofessionel coachuddannelse
 • Styrke dit selvværd og vokse som menneske
 • Kickstarte dit liv - privat som arbejdsmæssigt
 • Opnå de bedste coachingværktøjer

 

Som Executive Spirit Coach vil du være i stand til:

 • At håndtere internationalt anerkendte coachingværktøjer
 • At skabe vækst og udleve dine egne drømme uden knokleri
 • At bryde negative tanke-og handlemønstre og erstatte dem med udvikling
 • At se og udvikle andre til at leve deres højeste potentiale
 • At gennemskue blokeringer og sætte mennesker i bevægelse
 • At spotte hvor Enkeltpersoner og Teams kan justere, når kaos tager over
 • At vende udfordringer til muligheder og ønskede resultater

 

Som Executive Spirit Coach er det din kernekompetence:

 • At forstå coachingens sprog og at kunne navigere i og benytte de anerkendte coachingværktøjer
 • At være bevidst om din egen identitet som coach
 • At være indbegrebet af en dygtig coach med omsorg for dine klienter
 • At kunne se og udvikle mennesker og Teams med øje for deres specifikke behov
 • At kunne kommunikere med mennesker fra samtlige af samfundets lag
 • At kunne hjælpe dig selv og andre med at bryde blokeringer og erstatte dem med muligheder
 • At kunne støtte og hjælpe dig selv og andre i enhver situation og samtidig kende din besøgelsestid

 

Uddannelsen som Executive Spirit Coach er i øvrigt for dig, der:

 • Ønsker en uddannelse med hjerte og sjæl, hvor du vokser som menneske og styrker dit selvværd - både personligt og professionelt, og hvor du samtidig vil være i stand til at hjælpe andre med at styrke og transformere deres.
 • Ønsker at vide meget mere om, hvilken spændende verden vi besidder i vores indre.
 • Ønsker at kende nøglen til skabelse af vækst med ganske simple coachingmetoder, du kan integrere i din hverdag, så du ikke længere behøver at knokle dig til succes.
 • Ønsker at opnå et indblik i, hvordan du kan aktivere begge hjernehalvdele og nå et langt større og lettere udbytte af dine drømme for livet.
 • Ønsker at forstå frygtens sammenhæng, og hvordan du på nænsom vis får den erstattet med et mod, en indre ro og ressourcer til det, du ønsker dig for dagen og livet - og samtidig vil kunne coache andre mennesker ad deres sti.
 • Ønsker at kunne håndtere nogle af de mest effektive coachingværktøjer, de største coaches og guruer i verden benytter.
 • Ønsker en spirituel indsigt (med udgangspunkt i dit hjerte og din intuition), der bidrager til unikke, universelle coachingperspektiver omkring transformering og manifestering af det liv, du drømmer om at leve.
 • Ønsker at kunne navigere i stormvejr og spotte indlærte mønstre og samtidig kunne bidrage til de nødvendige paradigmeskift.
 • Ønsker at forstå interaktionen mellem mennesker og at lære de unikke coachingteknikker for Relations- og Teamcoaching med håndtering af konflikter parterne imellem.
 • Ønsker at forstå kroppens fysiologiske indvirkning på sindet, den mentale tilstand og at kunne mestre en forvandling.
 • Ønsker at lære at elske dig selv, så blokeringer mindskes og forsvinder, og du når det, du altid har drømt om og samtidig er i stand til at hjælpe andre dermed.

 

Sidste mulighed for ansøgning om deltagelse er den 1. januar 2018.

 

Du får desuden:

 • Personlig udvikling på et højt niveau med en blanding af teori, øvelser, feedback og coachingsamtaler.
 • Værktøjskassen: Et væld af anerkendte og gennemtestede coachingteknikker samt praktiske redskaber, der gør dig i stand til at mestre de mest udfordrende sessions.
 • En viden om anerkendt forskning, der understøtter dine evner som coach.
 • Løbende udfordringer og unikke gæstelærere.
 • Personlig feedback under hele undervisningsforløbet.
 • Coachingøvelser imellem de enkelte moduler.
 • Et indblik i flere verdener, der gør dit coachingsperspektiv bredere og mere alsidigt.
 • Et opløftende netværk med dygtige sparringspartnere, der styrker dig og dine evner som coach.
 • Individuel coaching og mentoring med fokus på dine styrker og dit nicheområde som coach. Samtalerne har til formål at understøtte din videre udvikling.
 • Træningsgrupper - træning af dine coachfærdigheder.
 • Viden om personlig branding.
 • En masse forkælelse og særlige fordele som Executive Spirit Coach.

 

Dig som Executive Spirit Coach:

Med uddannelsen ”Executive Spirit Coach” opnår du en dyb forståelse for og indsigt i menneskets måder at agere på. Du vil med din viden som coach være i stand til at bidrage til transformation på livets mange områder. Med dig selv som udgangspunkt vil du opnå et indblik i den personlige udvikling på et højt niveau, og du vil med et væld af anerkendte coachingmetoder i baghånden kunne mestre at skabe bevægelse og flytte dig selv og andre til resultater, du kun tidligere har drømt om. Uddannelsen vil samtidig med læringen være en personlig rejse, hvor du tester samtlige af de unikke coachingmetoder.

 

Undervisere:

Annika Hayn, en af Danmarks dygtigste coaches, kendt fra blandt andet "Go' Kuren" på TV2 og "Bitz' store kur". Annika er desuden foredragsholder og idékvinden bag mange unikke projekter. Det er en ære, at kunne præsentere Annika Hayn som fast underviser på uddannelsen Executive Spirit Coach sammen med Pia Nissen Tylak, Int. Certificeret Master Coach og Business Mentor.

 

Uddannelsen til Executive Spirit Coach er opdelt i 10 moduler:

Modul 1 - læs mere
 • En dyb forståelse for den handlingsorienterede coaching - med mennesket og hjertet i centrum.
 • Samskabende coaching som kommunikationsværktøj – gamemaster- og gameplayermodellen.
 • Et indblik i Multiversprincippet.
 • Kontekst og hypoteseforståelse.
 • Et indblik i differentierede spørgsmålstyper.
 • Overraskelse.
 • Øvelse (case) og coaching.

Dato og tidspunkt:

København: Lørdag den 13. januar 2018 - kl. 09.30 - 16.30

Vejle: Lørdag den 29. april 2017 - kl. 09.30 - 16.30

Modul 2 - læs mere
 • Biologien og kvantefysikken - Omkring positiv psykologi og tænkning.
 • Substansen i spiritualiteten - De universelle naturlove.
 • Videnskaben - Det Heliotropiske princip og dets power - særlige coachingteknikker.
 • Unikke coachingværktøjer som Appreciative Inquiry.
 • Indlæring i den løsningsorienterede coaching.
 • Visualiseringens coachingkunst.
 • En læring i coachningens mirakel- og skalaspørgsmål m.fl.
 • Overraskelse.
 • Øvelse (case) og coaching.

Dato og tidspunkt:

København: Søndag den 14. januar 2018 - kl. 09.30 - 16.30

Vejle: Lørdag den 27. maj 2017 - kl. 09.30 - 16.30

Modul 3 - læs mere
 • The Power of Creation - sammenhængen mellem vores tanker, følelser, handlinger og resultater mm.
 • Et godt indblik i Narrativ Coaching med udgangspunkt i Michael White og David B. Drakes forskning.
 • Identitet via selvfortællinger - unikke coachingteknikker.
 • Effektive coachingmetoder til at sætte mennesker fri af "problemet".
 • Agenthed - hvordan vi opnår styring over eget liv.
 • Selvværd, selvfortællinger og offerrollen.
 • Brugen af visuelle stilladser i coaching.
 • Konkrete ressourceorienterede coachingredskaber til selverkendelse og forandring.
 • Overraskelse.
 • Øvelse (case) og coaching.

Dato og tidspunkt:

København: Lørdag den 17. febuar 2018 - kl. 09.30 - 16.30

Vejle: Søndag den 18. juni 2017 - kl. 09.30 - 16.30

Modul 4 - læs mere
 • Realisering af mål (Individuelle taler).
 • Individuel coaching.
 • Coaching - Pia Nissen Tylak coacher.
 • Præsentation af Brian Mayne's verdenskendte coachingredskab - Goal Mapping.
 • Balance mellem venstre og højre hjernehalvdel.
 • Synliggørelse af den positive psykologis indvirkning på krop og sjæl via coaching.
 • En læring i coachingprincipperne bag Goal Mapping.
 • Skabelse af eget Goal Map.

Dato og tidspunkt:

København: Søndag den 18. februar 2018 - kl. 09.30 - 16.30

Vejle: Lørdag den 19. august 2017 - kl. 09.30 - 16.30

Modul 5 - læs mere
 • En indlæring i Relationscoaching (Teams og Familie).
 • Håndtering af værdier og holdninger via coaching og case.
 • Relationer og dets dobbelte betydning.
 • Interaktion mellem mennesker - Serpentinmodellen - unik coachingmetode.
 • Etiske coachingregler og positiv reformulering.
 • Coachingcase med rollefordelinger og evaluering.
 • Coachingredskaber til effektivisering og udvikling af Teams - effektive spørgsmål.
 • Øvelser og coaching.

Dato og tidspunkt:

København: Lørdag den 10. marts 2018 - kl. 09.30 - 16.30

Vejle: Lørdag den 16. september 2017 - kl. 09.30 - 16.30

Modul 6 - læs mere
 • Integrering af intuitionens kraft.
 • Stemningers (mentale som fysiske) biokemiske betydning på vores krop og sjæl.
 • Frygt og Amygdala - Det autonome system. Unik coachingmetode til navigering i frygt.
 • Frygt og forsvarsmekanismer - Implementering af selvkærlighed via coaching og frigørelse af potentiale.
 • Coachingværktøjer: Eliminering af frygt, omprogrammering af sindet, erstatning af frygten.
 • Den lange rejse - fra lavt til højt selvværd. Implementering af coachingprocessen.
 • Mindfulness i coachingsammenhæng.
 • Øvelser og coaching.

Dato og tidspunkt:

København: Lørdag den 24. marts 2018 - kl. 09.30 - 16.30

Vejle: Lørdag den 14. oktober 2017 - kl. 09.30 - 16.30

Modul 7 - læs mere
 • Viden om vibrationer og forskningen bag.
 • Viden om "The Emotional Guidance Scale".
 • Agering i flow via coaching.
 • Viden om skyggen som psykologisk begreb - af Carl Gustav Jung.
 • Personaen kontra skyggen - Erkendelse af skyggesider via coaching.
 • Egenskaber - mørke som lyse.
 • Det hele menneske - Integrering af skyggesider via coaching.
 • Øvelse og coaching.

Dato og tidspunkt:

København: Lørdag den 7. april 2018 - kl. 09.30 - 16.30

Vejle: Lørdag den 11. november 2017 - kl. 09.30 - 16.30

Modul 8 - læs mere
 • Coach og foredragsholder Annika Hayn underviser i vaner.
 • En dyb indsigt i vaners indflydelse på vores evne til at handle.
 • Udvalgte coachingteknikker til at bryde med destruktive vaner og mønstre.
 • Kunsten via coaching at træne sig til et større mod, hæve bevidstheden og sætte sig fri af begrænsninger.
 • Eliminering af selvsabotage via coaching.
 • Værdien af tilgivelse - Unik coachingmetode til håndtering af tilgivelse.
 • Den anerkendte REACH-metode.
 • Overraskelse.
 • Øvelser og coaching.

Dato og tidspunkt:

København: Lørdag den 12. maj 2018 - kl. 09.30 - 16.30

Vejle: Lørdag den 6. januar 2018 - kl. 09.30 - 16.30

Modul 9 - læs mere
 • Ekstern underviser i Mindfulness
 • Videnskaben bag Mindfulness, Stressreduktion og Mental styrketræning.
 • Udvikling af indre ro og bevidsthed for coach og fokusperson.
 • Bevidst nærvær og coaching.
 • Aktiv lytning og skelneevne.
 • Faldgrupper (Dom og Identifikation).
 • Mindfulness som hjernefitness.
 • Åndedrættets mange facetter.
 • Meditation og praktiske øvelser til anvendelse i coachingsessions.

Flytning til ekstern location:

 • Coaching af eksterne fokuspersoner.

Dato og tidspunkt:

København: Lørdag den 2. juni 2018 - kl. 09.30 - 16.30

Vejle: Lørdag den 3. februar 2018 - kl. 09.30 - 16.30

Modul 10 - læs mere
 • Moral og etik omkring coaching.
 • Branding og Markedsføring af dig som Spirit Coach
 • Bevaring af din autencitet som coach.
 • Fokus på dine coachingevner som selvskabende individ.
 • Sjælen i dit coachingbudskab.
 • Synlighed og god Storytelling.
 • Certificering som Executive Spirit Coach.

Dato og tidspunkt:

København: Lørdag den 16. juni 2018 - kl. 09.30 - 14.30 samt kl. 18.00 -

Undervisning, Certificering og Middag.

Vejle: Lørdag den 24. februar 2018 - kl. 09.30 - 14.30 samt kl. 19.00

Undervisning, Certificering og Middag.

Vejle: Søndag den 25. februar 2018 . kl. 09.30 - 11.30 (Branding og Markedsføring)

Sidstnævnte dato kan ændres i forbindelse med sammenlægning af modulet med andet hold.

Som en del af uddannelsen opnår du viden om Branding og Markedsføring af dig som Spirit Coach.

 

Certificering til Executive Spirit Coach:

For at opnå din certificering som Executive Spirit Coach skal du i løbet af uddannelsen have gennemført det samlede antal moduler, ligesom du skal deltage aktivt i træningsgrupper imellem de enkelte moduler og gennemføre min. 10 eksterne coachingsamtaler. Endvidere skal du udfærdige en skriftlig opgave, som indbefatter en coaching og et skriv omkring dit eget fremadrettede virke som coach, der underbygger forståelsen af uddannelsens indhold.

Spirit Academy er medlem af EMCC - European Mentoring & Coaching Council.

 

Praktisk information

Uddannelsen finder sted i skønne, fysiske rammer i Københavnsområdet, der er særligt udvalgt til forløbet.

Undervisningen foregår i tidsrummet kl. 09.30 - 16.30. Mødetid er sat til kl. 09.15, så vi kan starte til tiden.

 

Målgruppe for uddannelsen:

Uddannelsen er for dig, som ønsker en personlig udvikling og at være i besiddelse af en viden om og indsigt i, hvordan du navigerer i de mest udfordrende situationer og formår via anerkendte coachingværktøjer at vende kaos eller stagnation til handling og resultater på meget kort tid.

Uddannelsen er ydermere for dig, som ønsker at viderebringe dine evner som coach til hjælp for andre, uagtet du fungerer som ansat i en virksomhed eller ønsker at fungere som selvstændig Executive Spirit Coach.

Uddannelsen er baseret på den seneste viden, hvorfor den ligeså vil være relevant for dig, der allerede har taget en coachuddannelse.

Uddannelsen er desuden for dig, der drømmer om en personlig, transformerende rejse, som på nænsom vis vil hjælpe dig i alle livets forhold.

Målgruppen for uddannelsen er selvstændigt erhvervsdrivende, ledelsansvarlige, HR-ansvarlige, medarbejdere, rådgivere, coaches, iværksættere og privatpersoner.

 

Tilmelding til uddannelsen som Executive Spirit Coach:

Der vil til uddannelsen være et begrænset antal pladser, hvorfor tilmelding foregår efter først til mølle princippet.

Ønsker du at sikre din plads, skal du indbetale et depositum på kr. 5.000,-. Depositum udgør naturligvis en del af det samlede beløb. Framelder du dig efterfølgende coachuddannelsen, vil du ikke få dit depositum retur.

Du er først tilmeldt og sikret din plads, når enten det fulde beløb eller depositum er indbetalt.

Prisen for uddannelsen udgør kr. 39.500,-.

Ønsker du en ratebetaling, kontakt da Pia Nisen Tylak for at indgå en aftale derom.

Betaling (det fulde beløb eller 1. rate) skal ske inden afholdelse af det 1. modul.

Læs mere om de gældende handelsbetingelser lige her.

Ved tilmelding inden den 1. december 2017 opnår du en rabat på kr. 2.000,- samtidig med, at du tilbydes en 2 timers Personlig Session med Pia Nissen Tylak.

Opnå coachuddannelsen skattefrit, såfremt uddannelsen er relevant for din arbejdsgiver. - Indgår du en aftale med din arbejdsgiver, kan du som lønmodtager opnå betaling af uddannelsen som et personalegode (trukket via din bruttoløn over 1 år, betalt af din arbejdsplads) - kaldet bruttolønsordning/en fleksibel lønpakke. Det vil sige, den fratrækkes din løn inden din skat, hvilket giver dig uddannelsen skattefrit. Tal evt. med din arbejdsgiver derom.

Prisen inkluderer ovennævnte undervisning, lækker forplejning og løbende udleveret undervisningsmateriale.

Tilmeld dig lige her

Udtalelse fra en deltager på uddannelsen:

"Med en Executive Spirit Coach Uddannelse vil du opleve en kæmpe transformation, både personligt og i relation til dit eventuelle nuværende eller fremtidige erhverv. Samspillet og rummeligheden med dine medcoaches på uddannelsen er utrolig givende og lærerig. Pia Nissen Tylak forstår om nogen at sammensætte et hold, hvor alle facetter er i spil, hvor der er højt til loftet og lige plads til alle. Hun er en hamrende dygtig underviser, kærlig og omsorgsfuld og har tænkt på hver en detalje. Hendes undervisning rummer teori og praksis på højt plan, og hun har plukket det bedste fra hendes store internationale netværk – du får med andre ord alt serveret på det fineste guldfad.

Pia øser altid gavmildt ud af sin viden og hjælper dig med alt, hvad du behøver. Hun er både skarp og den fineste engel på jord. Coachuddannelsen er den vildeste personlige rejse og en ren forkælelsestur, hvor du bliver næret fra top til tå. Jeg kan kun give coachuddannelsen mine allerbedste anbefalinger – gør det!" Karen Draslov - http://karendraslov.dk/

 

Jeg glæder mig af hele mit hjerte til at møde Jer alle, så vi i fællesskab kan tage på endnu en af livets mange rejser med blivende og transformerende værdi.

På kærligt gensyn, Pia

tl_files/pianissentylak/collage.jpg

Tilmeld dig her

Tilmelding til uddannelsen som Executive Spirit Coach - skal være os i hænde senest den 1, januar 2018.

Ved tilmelding senest den 1. december 2017 opnår du en rabat på kr. 2.000,- og samtidig et personligt forløb med Pia Nissen Tylak.

NB: Der tages forbehold for ændringer. Kursister vil i givet blive orienteret derom.

Tilmeld dig lige her