Tag modet i hånden

Er du modig? Gennem årene er jeg ofte blevet betragtet som meget modig, og det er jeg nok også i rigtigt mange sammenhænge. Sjovt nok er jeg aller mest modig i de situationer, hvor mange trækker sig; dér hvor det kræver, at jeg gør noget, som måske gør mig til grin overfor en stor menneskemængde, eller jeg kan risikere, mine handlinger falder helt til jorden, som jeg har skrevet om i mine øvrige blogs om eks. mit møde med Richard Branson og Tony Robbins. Dér er modet stort. I de sammenhænge er jeg så opslugt af min passion og drevet af min ildsjæl og den aftale, jeg har lavet med mig selv om at gennemføre dette “frygtindgydende stunt”. Og så gør jeg det, selvom ego’et arbejder hårdt på min skulder og forsikrer mig om alt det, der vil gå galt, hvis jeg gør det. Og ja, jeg er ofte ved at dø af skræk forinden. Men har jeg fortrudt det efterfølgende? Aldrig! Betyder det så, at jeg er modig omkring alt? Nej...

Mod er ikke fraværet af frygt men handler om, at noget er vigtigere end frygten. "Ambrose Redmoon"

Dér, hvor jeg virkelig skal træne mit mod er, når jeg må melde noget ud, der kan gøre andre kede af det. En kamp mellem min empati og dét at følge mit hjerte. Uundgåelige situationer vi alle kender.

Interessant er det, at ordet mod nedstammer fra det latinske ord “cor”, som betyder hjerte. Mod handler i sin enkelhed om at turde følge sit hjerte.

Vi kan alle lære at blive langt modigere, end vi er. Det fungerer på samme måde som at træne en muskel. Jo mere vi træner, jo stærkere bliver vi. Træner vi ikke, bliver vi til gengæld svagere. Undersøgelser viser, at jo mere vi giver efter for frygten, jo mere svinder vores mod, så træner vi ikke vores mod, styrker vi vores frygt. Vi skal blot huske, at vi ikke ER frygten; det er blot en reaktion, som vi kan lære at håndtere.

Metoderne er mange - et sted at starte kan være anerkendelse. At anerkende sin frygt og se den i øjnene. Jo mere vi ved om vores frygt, jo lettere kan vi eliminere den.

  • Lav evt. en liste, hvor du udarbejder et hieraki over din frygt. Skriv i første omgang (senere kan du udvide den) 5 ting ned på din liste, du frygter, hvor 1 er den mildeste frygt og 5 den stærkeste. Se på listen, tag den til dig, anerkend den og arbejd så videre.
  • Skriv ud for hvert punkt hvor din frygt dominerer dig i din hverdag – vigtigt at være 100% ærlig overfor dig selv.
  • Beskriv ud for hvert punkt hvad frygten gør ved dig, hvordan mærker du den?
  • Skriv ud for hvert punkt hvorfor du tror, frygten (eks. “jeg duer ikke til det”) er sand. Ofte hænger frygten sammen med oplevelser i fortiden, der bliver en del af din historie, du har gentaget flere gange. Eller du finder ud af, at din frygt er baseret på noget i fremtiden, som slet ikke er hændt endnu.

Husk, at frygten ikke er din fjende, betragt den som et kompas der viser dig, hvor du har behov for at vokse. En måde at stå ansigt til ansigt med frygten på, konfrontere den og styrke dit mod er netop ved at se det som en mulighed for at vokse. Jo mere mod vi har, jo langt lettere har vi ved at udvikle og leve vores mange talenter.

I al’ kærlighed Pia

Tilbage